برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 3 دی 1394برچسب:, | 15:11 | نویسنده : *fatemeh* |

 

 


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 1 تير 1394برچسب:, | 16:14 | نویسنده : *fatemeh* |

 


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 28 خرداد 1394برچسب:, | 11:49 | نویسنده : *fatemeh* |

 

 


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 25 خرداد 1394برچسب:, | 19:48 | نویسنده : *fatemeh* |

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 25 خرداد 1394برچسب:, | 11:37 | نویسنده : *fatemeh* |

برو ادامه ببین چی گذاشتم *****خودم عکس گرفتم رفته بودیم بیرون

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 24 خرداد 1394برچسب:, | 13:31 | نویسنده : *fatemeh* |

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 22 دی 1393برچسب:, | 16:9 | نویسنده : *fatemeh* |

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 19 دی 1393برچسب:, | 12:55 | نویسنده : *fatemeh* |

                 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 14 دی 1393برچسب:, | 15:54 | نویسنده : *fatemeh* |

عکس طبیعت سبز  خیلی قسنگن برو ببین

            

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 12 دی 1393برچسب:, | 17:40 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 7 دی 1393برچسب:, | 10:47 | نویسنده : *fatemeh* |

 نمکزار,Salar de Uyun

این عکس از همین منطقه در فصل خشک گرفته شده است، موزاییکی زیبا و باورنکردنی:

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 4 دی 1393برچسب:, | 15:39 | نویسنده : *fatemeh* |

چه درختی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 3 دی 1393برچسب:, | 15:4 | نویسنده : *fatemeh* |

خوش به حال هر کی اینجا زندگی میکنه


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 3 دی 1393برچسب:, | 15:2 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:53 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:51 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:47 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:45 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:44 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:41 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:40 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:36 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:30 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:28 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:25 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 17:22 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 1 دی 1393برچسب:, | 16:45 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 17 مهر 1393برچسب:, | 13:26 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 17 مهر 1393برچسب:, | 13:26 | نویسنده : *fatemeh* |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 17 مهر 1393برچسب:, | 13:24 | نویسنده : *fatemeh* |